[syntax] ile etiketlenen soru

Bir if ifadesinde birden fazla 'veya' koşulu biçimlendirmenin en iyi yolu (Java)

Basit bir soru ama Google pek yardımcı olmuyor. Çok koşullu bir if ifadesi var (bunlardan herhangi birinin olup olmadığını görmek için 10 veya 15 sabit olup olmadığını kontrol etmek zorundayım) Gibi bir şey yazmak yerine: if (x == 12 || x == 16 || x == 19 || ...) formatlamak için h...Aynı değeri bir dikte nesnesindeki bir kerede birden çok anahtara atamak mümkün mü?

Python'da şöyle görünen bir sözlük nesnesine ihtiyacım var: {'a': 10, 'b': 20, 'c': 10, 'd': 10, 'e': 20} Bunu dict.update()ve dict.fromkeys()fonksiyonlarını aşağıdaki gibi bir araya getirerek başarıyla başarabildim : myDict = {} myDict.update(dict.fromkeys(['a', 'b', 'c'], 10)) m...Etiketli yapı başlatma sözdizimi nedir?

struct file_operations scull_fops = { .owner = THIS_MODULE, .llseek = scull_llseek, .read = scull_read, .write = scull_write, .ioctl = scull_ioctl, .open = scull_open, .release = scull_release, }; Bu bildirim standart C etiketli yapı başlatma sözdizimini kullanır. Birisi ay...Lamda fonksiyonlarında Haskell korumaları?

Lambda fonksiyonlarında koruma sağlamak mümkün müdür? Örneğin: \k | k < 0 -> "negative" | k == 0 -> "zero" | otherwise -> "positive" ...
Javascript İşlev Tanımı Sözdizimi [duplicate]

Olası Çoğalt: JavaScript: var functionName = function () {} vs function functionName () {} JavaScript'te işlevleri bildirme Javascript'te fonksiyonları tanımlamak için 2 farklı sözdizimi gördüm: function f() { ... } Hem de var f = function() { ... }; ...Neden ilişkili protokol türleri için Swift'de genel tür sözdizimini kullanmıyorsunuz?

Bir yandan, protokoller için ilişkili türler için kullanılan sözdizimi, diğer yandan genel türler arasındaki fark konusunda kafam karıştı. Örneğin Swift'de, biri bir şey kullanarak genel bir tür tanımlayabilir struct Stack<T> { var items = [T]() mutating func push(item: T) ...Haskell'de :: (çift kolon) ne anlama geliyor?

::Sembolleri her yerde görüyorum ve kullanıyorum ancak hala ::Haskell'de programlama yaparken sembolün ne anlama geldiğini bilmiyorum. run :: Int -> Int -> Int -- ?? ::Haskell'de (çift kolon) ne anlama geliyor ? ...Yöntem <SınıfAdı> ne anlama geliyor?

Birkaç defa bu sözdizimini gördüm ve endişelenmeye başladı. Örneğin: iCalendar iCal = new iCalendar(); Event evt = iCal.Create<Event>(); ...(OrElse ve Or) ve (AndAlso ve And) - Ne zaman kullanılır?

(OrElse ve Or) ve (AndAlso ve And) arasındaki fark nedir? Performanslarında herhangi bir fark var mı, doğruluk faydası diyelim mi ?? OrElse ve AndAlso kullanmamam gereken herhangi bir durum var mı? ...Bir kontrol şablonunun bir öğesine kod arkasından nasıl erişirim?

Bir içerik kontrolünün kontrol şablonunun içindeki bir kullanıcı kontrolüne erişmeye çalışıyorum. özellikle: <ContentControl x:Name="MyList" > <ContentControl.Template> <ControlTemplate x:Name="MyControlTemplate"> <Border RenderTra...İsteğe bağlı parametrelerle groovy yöntemi

Bir web servisi için bir sarmalayıcı yöntemi yazmak istiyorum, hizmet 2 zorunlu ve 3 isteğe bağlı parametre kabul eder. Daha kısa bir örnek için, aşağıdaki kodun çalışmasını istiyorum. def myMethod(pParm1='1', pParm2='2') { println "${pParm1}${pParm2}" } myMethod(); myMethod('a...Ayrı bir typedef kullanmadan bir dizi işlev işaretçisini bildirme sözdizimi nedir?

İşlev işaretçilerinin dizileri şöyle yaratılabilir: typedef void(*FunctionPointer)(); FunctionPointer functionPointers[] = {/* Stuff here */}; İşlev göstergesini diziyi kullanmadan oluşturmak için sözdizimi nedir typedef? ...Yüklenen dosyayı kontrol edin csv formatında

Bir dosyayı php olarak yüklüyorum ve yalnızca bir csv dosyasıysa yüklemek istiyorum. Sözdizimimin içerik türü için uygun olduğuna inanıyorum. Bir csv dosyası olduğunda her zaman başka ifadeye gider. Neyi yanlış yapıyorum burada? if (($_FILES["file"]["type"] == "text/csv")) { } else { ...