[php-5.3] ile etiketlenen soru

DateInterval biçiminde 'P' ne anlama geliyor?

DateTime için php kılavuzundan alıntılanan aşağıdaki örneği göz önünde bulundurun <?php $date = new DateTime('2000-01-20'); $date->sub(new DateInterval('P10D')); echo $date->format('Y-m-d') . "\n"; ?> 'D' günlerdir, 'P' bu formatta ne anlama geliyor? ...



Nedir?: PHP 5.3'te? [çift]

Olası Çoğalt: “?” Ve “:” adlı PHP operatörleri nelerdir ve ne yaparlar? Http://twitto.org/ adresinden <?PHP require __DIR__.'/c.php'; if (!is_callable($c = @$_GET['c'] ?: function() { echo 'Woah!'; })) throw new Exception('Error'); $c(); ?> ...



PHP'de self :: $ bar ve static :: $ bar arasındaki fark nedir?

Kullanma arasındaki fark nedir selfve staticaşağıdaki örnekte? class Foo { protected static $bar = 1234; public static function instance() { echo self::$bar; echo "\n"; echo static::$bar; } } Foo::instance(); üretir 1234 1234 ...



PHP kaynaklardan yüklenirken xml2-config hatası nasıl düzeltilir?

Php 5.3'ü Ubuntu'da kaynağından kararlı şekilde kurmaya çalıştığımda ( http://www.php.net/downloads.php adresinden sıkıştırılmış yükleme dosyasını indirerek ) ve çalıştırdığımda ./configureşu hatayı alıyorum: configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation. ...



Referans - Bu sembol PHP'de ne anlama geliyor?

Bu nedir? Bu, şimdi ve daha sonra PHP'de sözdizimi hakkında ortaya çıkan bir sorular topluluğudur. Bu aynı zamanda bir Topluluk Wiki'sidir, yani herkes bu listeyi sürdürmeye katılmaya davet edilir. Bu neden? İşleçler ve diğer sözdizimi belirteçleri hakkında sorular bulmak zordu . Ana ...