[overwrite] ile etiketlenen soru

Python, Miras alınan bir sınıf yöntemini geçersiz kılma

İki sınıfım var Fieldve Background. Biraz şuna benziyorlar: class Field( object ): def __init__( self, a, b ): self.a = a self.b = b self.field = self.buildField() def buildField( self ): field = [0,0,0] return field class Background...Python - Dosya ve klasörleri taşıma ve üzerine yazma

İçinde dosya ve klasörlerin bulunduğu bir dizin, 'Dst Directory' ve içinde de dosya ve klasörlerin bulunduğu 'src Dizinim var. Yapmak istediğim, 'src Dizini'nin içeriğini' Dst Dizini'ne taşımak ve aynı ada sahip dosyaların üzerine yazmak. Bu nedenle, örneğin 'Src Directory \ file.txt' 'Dst Direc...Python'da bir dosyayı okuyup üzerine yaz

Şu anda bunu kullanıyorum: f = open(filename, 'r+') text = f.read() text = re.sub('foobar', 'bar', text) f.seek(0) f.write(text) f.close() Ancak sorun, eski dosyanın yeni dosyadan daha büyük olmasıdır. Bu yüzden sonunda eski dosyanın bir parçası olan yeni bir dosya ile son. ...Mevcut dosyaların üzerine nasıl yazılır?

Aşağıdaki komut bir dosyayı kopyalar ve taşır ancak değiştirmekte olan dosyanın üzerine yazmak için de ihtiyacım var. xcopy /s c:\mmyinbox\test.doc C:\myoutbox ...Üzerine yaz veya geçersiz kıl

Aptalca bir soru gibi görünebilir ama ben çok merak ediyorum ve konu hakkında konuşurken doğru terimi kullanmak istiyorum. Burada benzer bir soru bulamadım, bu yüzden yeni bir tane oluşturmaya karar verdim. Üzerine "uygulamanın değiştirilmesi" yazmalı mı, yoksa geçersiz kılmalı mıyız? Dile öz...Onaylamadan cp'nin üzerine yazmaya zorlama

Bu cpkomutu kullanmaya ve üzerine yazmaya zorluyorum. Denedim cp -rf /foo/* /bar, ancak yine de her bir üzerine yazmayı onaylamam isteniyor. ...Yerel dosyaların üzerine “git pull” u nasıl zorlarım?

Yerel dosyaların üzerine yazılmasını nasıl zorlarım git pull? Senaryo şöyledir: Bir ekip üyesi, üzerinde çalıştığımız bir web sitesinin şablonlarını değiştiriyor Görüntüler dizinine bazı görüntüler ekliyorlar (ancak bunları kaynak denetimi altında eklemeyi unutuyorlar) Görüntüleri daha...