[guid] ile etiketlenen soru

Excel'de GUID'leri nasıl oluşturabilirim?

Her satırda bir sipariş içeren bir excel dosyasına sahibim ve her bir siparişin benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olmasını istiyorum, böylece bir Benzersiz Kimlik sütunu olacak. Ne zaman bir satır doldursam, Excel'in benim için Benzersiz Kimlik sütununu otomatik olarak doldurmasını istiyorum. Ba...Sıralı Kılavuz Jeneratör

Sql Server 2005+ Sequential Guid jeneratörünün işlevselliğini geri dönüşte okumak için kayıt eklemeden veya bir yerel win dll çağrısını çağırmadan elde etmenin bir yolu var mı? Birisi rpcrt4.dll kullanarak bir yolu ile cevap gördüm ama bu üretim için benim barındırılan ortamdan çalışmak mümkün o...URL için base64'e yönlendirilir

Soru: Bunu yapmanın daha iyi bir yolu var mı? VB.Net Function GuidToBase64(ByVal guid As Guid) As String Return Convert.ToBase64String(guid.ToByteArray).Replace("/", "-").Replace("+", "_").Replace("=", "") End Function Function Base64ToGuid(ByVal base64 As String) As Guid Dim...Toplu iş dosyasıyla Windows'ta GUID oluşturma

Windows'ta komut satırını kullanarak çalışan bir toplu iş dosyasında bir GUID nasıl oluşturabilirim? ...Guid.ToByteArray () neden baytları olduğu gibi sıralıyor?

ToByteArray().NET'te bir GUID'yi çağırdığınızda , sonuçtaki dizideki baytların sırası, GUID'in dize gösterimi ile karşılaştırıldığında beklediğiniz gibi olmaz. Örneğin, bir dize olarak gösterilen aşağıdaki GUID için: 11223344-5566-7788-9900-aabbccddeeff Bunun sonucu ToByteArray(): 44,...Bir GUID'yi Oracle'da nasıl saklamalıyım?

Benzersiz tanımlayıcımızın olduğu SQL server dünyasından geliyorum. Oracle'da bir eşdeğer var mı? Bu sütun sık sık sorgulanacak, dolayısıyla performans kilit rol oynayacak. GUID'i .Net'te üretiyorum ve Oracle'a geçireceğim. Birkaç nedenden dolayı kehanet tarafından üretilemez, bu yüzden dizi ...Guid == null derleyici tarafından izin verilmemelidir

Aşağıda açıklanan davranış yalnızca .net-3.5'e özgüdür C # derleyicisindeki en şaşırtıcı davranışa rastladım; Takip koduna sahibim: Guid g1 = Guid.Empty; bool b1= (g1 == null); Peki, Guid null olamaz, bu nedenle asla null değerine eşit olamaz . Karşılaştırma i hat 2'de yapıy...Uniqueidentifier (GUID) Üzerinde Toplama İşlevi

Diyelim ki aşağıdaki tablo var: category | guid ---------+----------------------- A | 5BC2... A | 6A1C... B | 92A2... Temel olarak, aşağıdaki SQL yapmak istiyorum: SELECT category, MIN(guid) FROM myTable GROUP BY category MIN olması şart değil. Sadec...Ne kadar rasgele System.Guid.NewGuid ()?

Bunun anlamsız bir soru gibi gelebileceğini biliyorum, ama beni duyun ... Temelde, GUID'in zamanın% 100'ü benzersiz olacak ve tahmin etmesi imkansız olacak bir değer üreteceklerine güvenip güvenemeyeceğimi bilmek istiyorum. Temelde oturum açma sistemimi bir web sitesi için kullanıyorum ve ...Performans - Guid nesnesini veya Guid dizesini Anahtar olarak kullanma

A Guidiçin bir dizin Dictionaryolarak kullanıldığında, Guidnesneyi veya Kılavuzun dize gösterimini kullanmak daha mı iyidir ? Sadece nesneyi kullanmak için dize kullanan bazı kodları yeniden değiştirdim, çünkü new Guid()her yerde çağrılar vardı . Ancak bu, performans sorunlarının ne olabilece....NET 3.5'te bir GUID.TryParse () var mı?

GÜNCELLEŞTİRME Guid.TryParse .NET 4.0'da kullanılabilir SON GÜNCELLEME Açıkçası, .NET CLR 2.0'da genel bir GUID.TryParse () yok. Bu yüzden düzenli ifadelere bakıyordum [bir tane bulmak için dolanıp duruyordum] ve her bulduğumda RegEx A'nın çalışmadığı yorum bölümünde ısıtılmış bir a...Bir .NET GUID'de neden kısa çizgiler var?

Bir .NET GUID'de neden kısa çizgiler var? GUID uygulamalarının çoğunda kısa çizgiler var mı, yoksa sadece Microsoft mu? İmza, 741ecf77-9c92-4435-8e6b-85975bd13452 ...Bir GUID, C# 'da bir dizgeye nasıl dönüştürülür?

Ben C # için yeniyim. Vb.net’de biliyorum, bunu yapabilirim: Dim guid as string = System.Guid.NewGuid.ToString C # ile yapmaya çalışıyorum String guid = System.Guid.NewGuid().ToString; ancak bir " 'ToString' yöntem grubunu delege olmayan tipe 'string' türüne dönüştüremiyorum...Proje kılavuzları için kullanılan bir Visual Studio çözüm dosyasında nelerdir?

Tek bir Visual Studio (2008) çözümünde birden fazla projem var. Bu projelerin her birinin aynı GUID kullandığını öğrendim, bu nedenle çözüm dosyasında şöyle görünüyor: Project("{FAE04EC0-F103-D311-BF4B-00C04FCBFE97}") = "Pro1", "Pro1\Pro1.csproj", "{...}" Project("{FAE04EC0-F103-D311-BF4B-...C# 'da sürekli bir Kılavuz bildirmek nasıl?

C # 'da sürekli bir Rehber ilan etmek mümkün mü? Anlayabileceğimi biliyorum static readonly Guid, ama yazmama izin veren bir sözdizimi var const Guidmı? ...