[ecmascript-6] ile etiketlenen soru

ES6 modülünün içe aktarılması içe aktarılan dosyanın içindeki kodu çalıştırıyor mu?

Js dosyasının içindeki kod içe aktarma sırasında çalıştırılıyor mu? eğer öyleyse, o zaman bir kere veya her seferinde? Örneğin // a.js console.log("A"); const a = "a"; export default a; // b.js import a from "./a"; // => console logs? // c.js import a from "./a"; // => conso...index.js ile '/ klasöründen' javascript alma

Aşağıdaki gibi bir şey gördüğüm birkaç vaka farkettim: // /reducers/reducer1.js export default function reducer1(state = {}, action){ // etc... } // /reducers/reducer2.js export default function reducer2(state = {}, action){ // etc... } // /reducers/index.js import { co...'Girişleri' özelliği 'ObjectConstructor' türünde mevcut değil

Bir ng2 uygulaması üzerinde çalışıyorum. Bir nesneyi diziye dönüştürmek için aşağıdaki işlev çağrısını kullanıyorum: var authors = Object.entries(responseObject.Authors); Bu standart bir js işlevidir. Ancak, ts derleyici aşağıdaki hatayı verir: "Property 'entries' does not exist on ty...Bir ES6 sözünün yerine getirilip getirilmediğini / reddedildiğini / çözümlendiğini söylemenin bir yolu var mı? [çift]

Bu sorunun zaten burada bir cevabı var: JavaScript Promise'ın durumunu nasıl eşzamanlı olarak nasıl belirleyebilirim? 19 cevap Aşağıdakileri yapabileceğim Dojo vaatlerine alışkınım...Douglas Crockford on Class Ücretsiz OOP JavaScript'te

Douglas Crockford, ES6'nın "Daha İyi Parçalar" konusunda gerçekten güzel bir konuşma yaptı. Diğer şeylerin yanı sıra, sınıfsız OOP lehine prototip kalıtımdan uzaklaşmayı teşvik ediyor . Burada new, kullanmayı bıraktığını Object.createve thisgerçekten bir alternatif açıklamadığını söyledi. Bir...TypeError: 'undefined' veya 'null' ile eşleşemez

kod client.createPet(pet, (err, {name, breed, age}) => { if (err) { return t.error(err, 'no error') } t.equal(pet, {name, breed, age}, 'should be equivalent') }) Hata client.createPet(pet, (err, {name, breed, age}) => { ^ TypeError: Can...Array içine elementleri JavaScript'te koşullu olarak ekleme

Spread operatörünü koşullu kullanarak iki nesneyi birleştirmeye çalıştığımda, koşul şu olduğunda trueveya çalışıyor false: let condition = false; let obj1 = { key1: 'value1'} let obj2 = { key2: 'value2', ...(condition && obj1), }; // obj2 = {key2: 'value2'}; Dizilerle...ReactJS'de verme (varsayılan) sınıfı

Bir bileşen oluşturuyorsam, çok farklı şekillerde bir sınıf oluşturabilirsin. Bunlar arasındaki fark nedir? Hangisini kullanacağımı nasıl bilebilirim? import React, {Component} from 'react' export default class Header extends Component { } export const Header = React.createClass({ ...Programlamada 'let' değişkeninin dil anlamı [kopya]

Bu sorunun zaten burada bir cevabı var: JavaScript'te blok kapsamındaki değişken bildirimleri için neden 'let' adı seçildi? 7 cevaplar Yani, ben bir javascript programcısıyım ve Ja...NULL’da ES6’da bir parametre olarak geçmek, bir tane sağlandığında varsayılan parametreyi kullanmaz

nullES6'da bir parametre olarak girmenin, bir tane sağlandığında varsayılan parametreyi kullanmamasının bilinen bir nedeni var mı ? function sayHello(name = "World") { console.log("Hello, " + name + "!"); } sayHello("Jim"); // Hello, Jim! sayHello(undefined); // Hello, World! s...Airbnb stil rehberi neden işlev adı çıkarımına güvenmenin engellendiğini söylüyor?

// bad class Listing extends React.Component { render() { return <div>{this.props.hello}</div>; } } // bad (relying on function name inference is discouraged) const Listing = ({ hello }) => ( <div>{hello}</div> ); // good function Listing({ hel...ES6’daki ok işlevlerinde “bu” ne anlama gelir?

Birkaç yerde temel farkın “ thisok işlevlerinde sözcüksel olarak bağlı olduğunu” okudum . Hepsi iyi ve güzel, ama aslında bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bunun, fonksiyonun gövdesini tanımlayan parantezlerin sınırları içinde benzersiz olduğu anlamına geldiğini biliyorum, ancak aslında a...Şimdi async / bekliyor kullanmak güvenli midir? [kapalı]

Kapalı . Bu soru görüşe dayalı. Şu anda cevapları kabul etmiyor. Daha fazlasını öğren . ...ES6 sınıfları ile statik reaksiyona girme

Statik nesne, React'teki ES6 sınıflarıyla çalışır mı? class SomeComponent extends React.Component { render() { // ... } } React.statics = { someMethod: function() { //... } }; Yukarıdaki gibi bir şey someMethodyaptığım zaman bana tanımsız bir yöntem verirSo...ECMAScript 2015 (ES6) 'let' ve 'const' arasındaki fark nedir?

ES6 arasındaki letve constarasındaki farkın ne olduğunu merak ediyorum . Her ikisi de aşağıdaki koddaki örnekte olduğu gibi blok kapsamlıdır: const PI = 3.14; console.log(PI); PI = 3; console.log(PI); const PI = 4; console.log(PI); var PI = 5; console.log(PI); ES5'te çıkış ş...