[alignment] ile etiketlenen soru

sadece bir sayı ile birkaç denklemi saymak

Sadece bir sayı kullanarak hizalama ortamında birkaç denklemi nasıl numaralandırırım? Örneğin \begin{align} w^T x_i + b \geqslant 1-\xi_i \text{ if } y_i=1, \nonumber \\ w^T x_i + b \leqslant -1+\xi_i \text{ if } y_i=-1, \end{align} İkinci denklemin yanında numaralandırma görünece...Metin satırlarını SVG ile merkeze hizala

SVG'de birden fazla metin satırı yazdırmam gerekiyor. Bunun için aşağıdaki şemayı kullanıyorum: <text> <tspan> First line </tspan> <tspan> Second line </tspan> </text> Metnin birinci ve ikinci satırında, dinamik olarak değişebilen farklı karakte...İki div etiketini sola ve sağa hizalamanın en iyi yolu nedir?

Bir web sayfasındaki iki div etiketini yan yana yatay olarak sağa ve sola hizalamanın en iyi yolu nedir? Mümkünse bunu yapmak için zarif bir çözüm istiyorum. ...Bir tabloda tüm sütunun metin hizalamasını ayarlamanın bir yolu var mı?

İkinci sütundaki tüm hücrelerin metin hizalamasını ayarlamanın basit bir yolu var mı right? Yoksa tek yol sütundaki her hücre için hizalamayı ayarlamak mıdır? (Maalesef, etiketin alignniteliği colFirefox'ta desteklenmiyor.) ...android: Bir görüntü görüntüsünün yatay ortasındaki görüntüyü hizalamak nasıl?

Tüm scaletypes denedim, ancak hepsi görüntünün sol köşesinde görüntüye neden olur. <ImageView android:id="@+id/image" android:scaleType="centerInside" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginRight="6dip" ...Bir HTML tablosunu merkeze hizalayın

Şu anda üzerinde çalışmakta olduğum bir sayfada, ilk satırdaki görüntüyü ve altındaki iki metni içeren bir tabloyu ortalayamıyor gibiyim (iki sütun görüntünün boyutundan fazla olmamalıdır) width) İşte sayfa: http://www.puzzles-et-jeux.com/fr/page/minipuzzles.html Bunu çözmek için çok zaman har...Metin taban çizgisini CSS'deki bir düğmeyle hizalayın

Bu görüntü üzerinde temsil edilen iki hizalamalarını birini elde etmek istiyoruz: . CSS3 her şeyi daha basit hale getirirse tamamdır veya daha iyidir. Asıl sorunum, metni içeren bir div'i düğmeyle aynı hizaya getirmeyi başarmamdı, ancak metnin kendisi divin dibine değil dibe hizalanıyor. ...Liste öğelerinin CSS çok sütunlu düzeni Chrome'da düzgün şekilde hizalanmıyor

Çok sütunlu biçimde kullanıcıya sunulan bir menü sistemi kuruyorum. Sütun sayısı CSS3 mülkiyet bana orada yol% 90 alır, ama Chrome altına uyum ile zorluklar yaşıyorum. Menü nispeten basit: column-count özelliği ile birden çok sütuna bölünen sıralanmamış bir liste sütunlar sıralı olarak ...Fare işaretçisine göre HTML Araç ipucu konumu

Araç ipucu doğal stilini nasıl hizalar: fare işaretçisinin sağ alt kısmı? <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Tooltip with Image</title> <meta charset="UTF-8"> <style type="text/css"> .tooltip { text-decoration:none; ...İşaretçi dökümü sırasında hizalama konusunda endişelenmeli miyim?

Projemde bunun gibi bir kod parçamız var: // raw data consists of 4 ints unsigned char data[16]; int i1, i2, i3, i4; i1 = *((int*)data); i2 = *((int*)(data + 4)); i3 = *((int*)(data + 8)); i4 = *((int*)(data + 12)); Teknoloji liderime, bu kodun taşınabilir olamayacağından , genell...String.format () kullanarak dizeleri sola nasıl hizalayabilirim?

Java'da String.format () kullanıyorum. C'deki printf () kontrol kanalını taklit etmeye çalışıyor. Bir dizginin 20 karakter, 5, 2 ... alanlı bir alana yerleştirilmesi gerektiğini nasıl anladım? 3 ondalık, 2 vb. Ancak, dizeler kendi alanları ile doğru şekilde yazdırılır. Dizeleri nasıl sola hiz...Metin ve simge düğmesindeki dikey hizalama

Yazı tipi-müthiş bir simgeyi Bootstrap çerçevesinin altındaki bir düğmedeki metinle dikey olarak hizalamakta sorun yaşıyorum. Satır yüksekliğini ayarlama dahil birçok şeyi denedim, ancak hiçbir şey çalışmıyor. <button id="edit-listing-form-house_Continue" class="btn btn-large btn...Taşma metni ortalanabilir mi?

I belirtirken text-align:centermetin genişliğinden daha büyük bir genişliğe sahip bir eleman için (beklendiği gibi), metin elemanının içeriği kutusu içinde ortalanır. I belirtirken text-align:centeraz metin genişliğinden daha uzun bir genişliğe sahip bir eleman için, metin içeriği kutusunun s...Bir Android TextView veya EditText'te metin nasıl sağa ayarlanır?

Uygulamamda bir EditText var. Varsayılan soldaki metin yerine sağdaki metni hizalamak istiyorum. Eklemeye çalıştım android:layout_gravity="right" ama bu işe yaramadı. Başka bir öneriniz var mı? ...HTML giriş alanlarını şu şekilde hizalayın:

Gibi bir HTML formum var: <html> Name:<input type="text"/></br> Email Address:<input type="text"/></br> Description of the input value:<input type="text"/></br> </html> Şimdi etiketlerin hepsi aynı sütunda başlıyor, ancak metin ...