Android'de SQLite veritaban─▒ olu┼čtur


Al─▒nan cevaba git


Uygulamamda ├╝├ž tablo i├žeren bir SQLite veritaban─▒ olu┼čturmak istiyorum, tablolara veri ekleyece─čim ve daha sonra kullanaca─č─▒m.

ancak veritaban─▒n─▒ tutmay─▒ seviyorum, uygulama ilk y├╝klendi─činde sanki veritaban─▒n─▒n var olup olmad─▒─č─▒n─▒ kontrol ediyor, varsa var ise g├╝ncellerse yeni bir veritaban─▒ olu┼čturuyor.

daha fazla Uygulamam─▒ kolayla┼čt─▒rmak i├žin bir DB s─▒n─▒f─▒ olu┼čturuyorum, bu y├╝zden veritaban─▒ olu┼čturma i├žin bir etkinlik olu┼čturmayaca─č─▒m.

E─čer olas─▒ tavsiyeler varsa, l├╝tfen benimle payla┼č


44

Cevap say─▒s─▒n─▒ say: 8


Daha iyi ├Ârnek [burada]

 try {
  myDB = this.openOrCreateDatabase("DatabaseName", MODE_PRIVATE, null);

  /* Create a Table in the Database. */
  myDB.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS "
   + TableName
   + " (Field1 VARCHAR, Field2 INT(3));");

  /* Insert data to a Table*/
  myDB.execSQL("INSERT INTO "
   + TableName
   + " (Field1, Field2)"
   + " VALUES ('Saranga', 22);");

  /*retrieve data from database */
  Cursor c = myDB.rawQuery("SELECT * FROM " + TableName , null);

  int Column1 = c.getColumnIndex("Field1");
  int Column2 = c.getColumnIndex("Field2");

  // Check if our result was valid.
  c.moveToFirst();
  if (c != null) {
  // Loop through all Results
  do {
   String Name = c.getString(Column1);
   int Age = c.getInt(Column2);
   Data =Data +Name+"/"+Age+"\n";
  }while(c.moveToNext());
  }
 

49


2010-10-12

Veritaban─▒n─▒ kald─▒rmalar aras─▒nda tutmak istiyorsan─▒z, SD Kart─▒na koymak zorundas─▒n─▒z. Bu, uygulaman─▒z silindi─či anda silinmeyecek tek yer. Ancak kar┼č─▒l─▒─č─▒nda kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan her zaman silinebilir.

DB'nizi SD Karta koyarsan─▒z, art─▒k SQLiteOpenHelper'─▒ kullanamazs─▒n─▒z , ancak bir veritaban─▒n─▒n olu┼čturulmas─▒, g├╝ncellenmesi ve a├ž─▒lmas─▒ ile ilgili baz─▒ fikirler almak i├žin bu s─▒n─▒f─▒n kayna─č─▒n─▒ ve mimarisini kullanabilirsiniz.


5   public class MyDatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {

  private static final String DATABASE_NAME = "MyDb.db";

  private static final int DATABASE_VERSION = 1;

  // Database creation sql statement
  private static final String DATABASE_CREATE_FRIDGE_ITEM = "create table FridgeItem(id integer primary key autoincrement,f_id text not null,food_item text not null,quantity text not null,measurement text not null,expiration_date text not null,current_date text not null,flag text not null,location text not null);";

  public MyDatabaseHelper(Context context) {
    super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
  }

  // Method is called during creation of the database
  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase database) {
    database.execSQL(DATABASE_CREATE_FRIDGE_ITEM);
  }

  // Method is called during an upgrade of the database,
  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase database,int oldVersion,int newVersion){
    Log.w(MyDatabaseHelper.class.getName(),"Upgrading database from version " + oldVersion + " to "
             + newVersion + ", which will destroy all old data");
    database.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS FridgeItem");
    onCreate(database);
  }
}  public class CommentsDataSource {

  private MyDatabaseHelper dbHelper;

  private SQLiteDatabase database;

  public String stringArray[];

  public final static String FOOD_TABLE = "FridgeItem"; // name of table
  public final static String FOOD_ITEMS_DETAILS = "FoodDetails"; // name of table

  public final static String P_ID = "id"; // pid
  public final static String FOOD_ID = "f_id"; // id value for food item
  public final static String FOOD_NAME = "food_item"; // name of food
  public final static String FOOD_QUANTITY = "quantity"; // quantity of food item
  public final static String FOOD_MEASUREMENT = "measurement"; // measurement of food item
  public final static String FOOD_EXPIRATION = "expiration_date"; // expiration date of food item
  public final static String FOOD_CURRENTDATE = "current_date"; // date of food item added
  public final static String FLAG = "flag"; 
  public final static String LOCATION = "location";
  /**
   * 
   * @param context
   */
  public CommentsDataSource(Context context) {
    dbHelper = new MyDatabaseHelper(context);
    database = dbHelper.getWritableDatabase();
  }

  public long insertFoodItem(String id, String name,String quantity, String measurement, String currrentDate,String expiration,String flag,String location) {
    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(FOOD_ID, id);
    values.put(FOOD_NAME, name);
    values.put(FOOD_QUANTITY, quantity);
    values.put(FOOD_MEASUREMENT, measurement);
    values.put(FOOD_CURRENTDATE, currrentDate);
    values.put(FOOD_EXPIRATION, expiration);
    values.put(FLAG, flag);
    values.put(LOCATION, location);
    return database.insert(FOOD_TABLE, null, values);
  }

  public long insertFoodItemsDetails(String id, String name,String quantity, String measurement, String currrentDate,String expiration) {
    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(FOOD_ID, id);
    values.put(FOOD_NAME, name);
    values.put(FOOD_QUANTITY, quantity);
    values.put(FOOD_MEASUREMENT, measurement);
    values.put(FOOD_CURRENTDATE, currrentDate);
    values.put(FOOD_EXPIRATION, expiration);
    return database.insert(FOOD_ITEMS_DETAILS, null, values);

  }

  public Cursor selectRecords(String id) {
    String[] cols = new String[] { FOOD_ID, FOOD_NAME, FOOD_QUANTITY, FOOD_MEASUREMENT, FOOD_EXPIRATION,FLAG,LOCATION,P_ID};
    Cursor mCursor = database.query(true, FOOD_TABLE, cols, P_ID+"=?", new String[]{id}, null, null, null, null);
    if (mCursor != null) {
      mCursor.moveToFirst();
    }
    return mCursor; // iterate to get each value.
  }

  public Cursor selectAllName() {
    String[] cols = new String[] { FOOD_NAME};
    Cursor mCursor = database.query(true, FOOD_TABLE, cols, null, null, null, null, null, null);
    if (mCursor != null) {
      mCursor.moveToFirst();
    }
    return mCursor; // iterate to get each value.
  }

  public Cursor selectAllRecords(String loc) {
    String[] cols = new String[] { FOOD_ID, FOOD_NAME, FOOD_QUANTITY, FOOD_MEASUREMENT, FOOD_EXPIRATION,FLAG,LOCATION,P_ID};
    Cursor mCursor = database.query(true, FOOD_TABLE, cols, LOCATION+"=?", new String[]{loc}, null, null, null, null);
    int size=mCursor.getCount();
    stringArray = new String[size];
    int i=0;
    if (mCursor != null) {
      mCursor.moveToFirst();
      FoodInfo.arrayList.clear();
        while (!mCursor.isAfterLast()) {
          String name=mCursor.getString(1);
          stringArray[i]=name;
          String quant=mCursor.getString(2);
          String measure=mCursor.getString(3);
          String expir=mCursor.getString(4);
          String id=mCursor.getString(7);
          FoodInfo fooditem=new FoodInfo();
          fooditem.setName(name);
          fooditem.setQuantity(quant);
          fooditem.setMesure(measure);
          fooditem.setExpirationDate(expir);
          fooditem.setid(id);
          FoodInfo.arrayList.add(fooditem);
          mCursor.moveToNext();
          i++;
        }
    }
    return mCursor; // iterate to get each value.
  }

  public Cursor selectExpDate() {
    String[] cols = new String[] {FOOD_NAME, FOOD_QUANTITY, FOOD_MEASUREMENT, FOOD_EXPIRATION};
    Cursor mCursor = database.query(true, FOOD_TABLE, cols, null, null, null, null, FOOD_EXPIRATION, null);
    int size=mCursor.getCount();
    stringArray = new String[size];
    if (mCursor != null) {
      mCursor.moveToFirst();
      FoodInfo.arrayList.clear();
        while (!mCursor.isAfterLast()) {
          String name=mCursor.getString(0);
          String quant=mCursor.getString(1);
          String measure=mCursor.getString(2);
          String expir=mCursor.getString(3);
          FoodInfo fooditem=new FoodInfo();
          fooditem.setName(name);
          fooditem.setQuantity(quant);
          fooditem.setMesure(measure);
          fooditem.setExpirationDate(expir);
          FoodInfo.arrayList.add(fooditem);
          mCursor.moveToNext();
        }
    }
    return mCursor; // iterate to get each value.
  }

  public int UpdateFoodItem(String id, String quantity, String expiration){
    ContentValues values=new ContentValues();
    values.put(FOOD_QUANTITY, quantity);
    values.put(FOOD_EXPIRATION, expiration);
    return database.update(FOOD_TABLE, values, P_ID+"=?", new String[]{id});  
   }

  public void deleteComment(String id) {
    System.out.println("Comment deleted with id: " + id);
    database.delete(FOOD_TABLE, P_ID+"=?", new String[]{id});
    }

}
 

3bu, kullan─▒m─▒ do─črudan y├Ânlendiren tam koddur,

   public class CardDBDAO {

    protected SQLiteDatabase database;
    private DataBaseHelper dbHelper;
    private Context mContext;

    public CardDBDAO(Context context) {
      this.mContext = context;
      dbHelper = DataBaseHelper.getHelper(mContext);
      open();

    }

    public void open() throws SQLException {
      if(dbHelper == null)
        dbHelper = DataBaseHelper.getHelper(mContext);
      database = dbHelper.getWritableDatabase();
    }

  }  public class DataBaseHelper extends SQLiteOpenHelper {

    private static final String DATABASE_NAME = "mydbnamedb";
    private static final int DATABASE_VERSION = 1;

    public static final String CARDS_TABLE = "tbl_cards";
    public static final String POICATEGORIES_TABLE = "tbl_poicategories";
    public static final String POILANGS_TABLE = "tbl_poilangs";

    public static final String ID_COLUMN = "id";

    public static final String POI_ID = "poi_id";
    public static final String POICATEGORIES_COLUMN = "poi_categories";

    public static final String POILANGS_COLUMN = "poi_langs";

    public static final String CARDS = "cards";
    public static final String CARD_ID = "card_id";
    public static final String CARDS_PCAT_ID = "pcat_id";

    public static final String CREATE_PLANG_TABLE = "CREATE TABLE "
        + POILANGS_TABLE + "(" + ID_COLUMN + " INTEGER PRIMARY KEY,"
        + POILANGS_COLUMN + " TEXT, " + POI_ID + " TEXT)";

    public static final String CREATE_PCAT_TABLE = "CREATE TABLE "
        + POICATEGORIES_TABLE + "(" + ID_COLUMN + " INTEGER PRIMARY KEY,"
        + POICATEGORIES_COLUMN + " TEXT, " + POI_ID + " TEXT)";

    public static final String CREATE_CARDS_TABLE = "CREATE TABLE "
        + CARDS_TABLE + "(" + ID_COLUMN + " INTEGER PRIMARY KEY," + CARD_ID
        + " TEXT, " + CARDS_PCAT_ID + " TEXT, " + CARDS + " TEXT)";

    private static DataBaseHelper instance;

    public static synchronized DataBaseHelper getHelper(Context context) {
      if (instance == null)
        instance = new DataBaseHelper(context);
      return instance;
    }

    private DataBaseHelper(Context context) {
      super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
    }

    @Override
    public void onOpen(SQLiteDatabase db) {
      super.onOpen(db);
      if (!db.isReadOnly()) {
        // Enable foreign key constraints
        // db.execSQL("PRAGMA foreign_keys=ON;");
      }
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
      db.execSQL(CREATE_PCAT_TABLE);
      db.execSQL(CREATE_PLANG_TABLE);
      db.execSQL(CREATE_CARDS_TABLE);
    }

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

    }
  }
  public class PoiLangDAO extends CardDBDAO {

      private static final String WHERE_ID_EQUALS = DataBaseHelper.ID_COLUMN
          + " =?";

      public PoiLangDAO(Context context) {
        super(context);
      }

      public long save(PLang plang_data) {

        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put(DataBaseHelper.POI_ID, plang_data.getPoi_id());
        values.put(DataBaseHelper.POILANGS_COLUMN, plang_data.getLangarr());

        return database
            .insert(DataBaseHelper.POILANGS_TABLE, null, values);
      }

      public long update(PLang plang_data) {
        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put(DataBaseHelper.POI_ID, plang_data.getPoi_id());
        values.put(DataBaseHelper.POILANGS_COLUMN, plang_data.getLangarr());

        long result = database.update(DataBaseHelper.POILANGS_TABLE,
            values, WHERE_ID_EQUALS,
            new String[] { String.valueOf(plang_data.getId()) });
        Log.d("Update Result:", "=" + result);
        return result;

      }

      public int deleteDept(PLang plang_data) {
        return database.delete(DataBaseHelper.POILANGS_TABLE,
            WHERE_ID_EQUALS, new String[] { plang_data.getId() + "" });
      }

      public List<PLang> getPLangs1() {
        List<PLang> plang_list = new ArrayList<PLang>();
        Cursor cursor = database.query(DataBaseHelper.POILANGS_TABLE,
            new String[] { DataBaseHelper.ID_COLUMN, DataBaseHelper.POI_ID,
                DataBaseHelper.POILANGS_COLUMN }, null, null, null,
            null, null);

        while (cursor.moveToNext()) {
          PLang plang_bin = new PLang();
          plang_bin.setId(cursor.getInt(0));
          plang_bin.setPoi_id(cursor.getString(1));
          plang_bin.setLangarr(cursor.getString(2));
          plang_list.add(plang_bin);
        }
        return plang_list;
      }

      public List<PLang> getPLangs(String pid) {
        List<PLang> plang_list = new ArrayList<PLang>();

        String selection = DataBaseHelper.POI_ID + "=?";
        String[] selectionArgs = { pid };

        Cursor cursor = database.query(DataBaseHelper.POILANGS_TABLE,
            new String[] { DataBaseHelper.ID_COLUMN, DataBaseHelper.POI_ID,
                DataBaseHelper.POILANGS_COLUMN }, selection,
            selectionArgs, null, null, null);

        while (cursor.moveToNext()) {
          PLang plang_bin = new PLang();
          plang_bin.setId(cursor.getInt(0));
          plang_bin.setPoi_id(cursor.getString(1));
          plang_bin.setLangarr(cursor.getString(2));
          plang_list.add(plang_bin);
        }
        return plang_list;
      }

      public void loadPLangs(String poi_id, String langarrs) {
        PLang plangbin = new PLang(poi_id, langarrs);

        List<PLang> plang_arr = new ArrayList<PLang>();
        plang_arr.add(plangbin);

        for (PLang dept : plang_arr) {
          ContentValues values = new ContentValues();
          values.put(DataBaseHelper.POI_ID, dept.getPoi_id());
          values.put(DataBaseHelper.POILANGS_COLUMN, dept.getLangarr());
          database.insert(DataBaseHelper.POILANGS_TABLE, null, values);
        }
      }

    }
    public class PLang {

      public PLang() {
        super();
      }

      public PLang(String poi_id, String langarrs) {
        // TODO Auto-generated constructor stub

        this.poi_id = poi_id;
        this.langarr = langarrs;
      }

      public int getId() {
        return id;
      }

      public void setId(int id) {
        this.id = id;
      }

      public String getPoi_id() {
        return poi_id;
      }

      public void setPoi_id(String poi_id) {
        this.poi_id = poi_id;
      }

      public String getLangarr() {
        return langarr;
      }

      public void setLangarr(String langarr) {
        this.langarr = langarr;
      }

      private int id;
      private String poi_id;
      private String langarr;

  }
 

2Neden SDK ile birlikte gelen belgelere veya ├Ârnek kodlara bakm─▒yorsunuz? Ba─člant─▒l─▒ belgede a├ž─▒klanan yard─▒mc─▒ s─▒n─▒f─▒n─▒ kullanarak / g├╝ncelleme / dolgu / okuma veritabanlar─▒n─▒n nas─▒l olu┼čturulaca─č─▒na dair ├Ârneklerde kod var.


1En iyi uygulamalarla android'te sqlite veritaban─▒n─▒n nas─▒l kullan─▒laca─č─▒n─▒ anlamak i├žin bkz. - sqlite veritaban─▒na sahip Android

Bilmeniz gereken birka├ž s─▒n─▒f vard─▒r ve bunlar sizin tablolar─▒n─▒z─▒ ve modellerinizi modellemenize yard─▒mc─▒ olur, yani android.provider.BaseColumns

A┼ča─č─▒da bir tablo ├Ârne─či

 public class ProductTable implements BaseColumns {
 public static final String NAME = "name";
 public static final String PRICE = "price";
 public static final String TABLE_NAME = "products";

 public static final String CREATE_QUERY = "create table " + TABLE_NAME + " (" +
   _ID + " INTEGER, " +
   NAME + " TEXT, " +
   PRICE + " INTEGER)";

 public static final String DROP_QUERY = "drop table " + TABLE_NAME;
 public static final String SElECT_QUERY = "select * from " + TABLE_NAME;
}
 

1─░┼čte kod

DatabaseMyHandler.class

 public class DatabaseMyHandler extends SQLiteOpenHelper {

  private SQLiteDatabase myDataBase;
  private Context context = null;
  private static String TABLE_NAME = "customer";
  public static final String DATABASE_NAME = "Student.db";
  public final static String DATABASE_PATH = "/data/data/com.pkgname/databases/";
  public static final int DATABASE_VERSION = 2;

  public DatabaseMyHandler(Context context) {
    super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
    this.context = context;
    try {
      createDatabase();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }


  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase sqLiteDatabase) {
    myDataBase = sqLiteDatabase;

  }

  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase sqLiteDatabase, int i, int i1) {

  }

  //Check database already exists or not

  private boolean checkDatabaseExists() {
    boolean checkDB = false;
    try {
      String PATH = DATABASE_PATH + DATABASE_NAME;
      File dbFile = new File(PATH);
      checkDB = dbFile.exists();

    } catch (SQLiteException e) {

    }
    return checkDB;
  }


  //Create a empty database on the system
  public void createDatabase() throws IOException {
    boolean dbExist = checkDatabaseExists();

    if (dbExist) {
      Log.v("DB Exists", "db exists");
    }

    boolean dbExist1 = checkDatabaseExists();
    if (!dbExist1) {
      this.getWritableDatabase();
      try {
        this.close();
        copyDataBase();
      } catch (IOException e) {
        throw new Error("Error copying database");
      }
    }
  }

  //Copies your database from your local assets-folder to the just created empty database in the system folder
  private void copyDataBase() throws IOException {
    String outFileName = DATABASE_PATH + DATABASE_NAME;
    OutputStream myOutput = new FileOutputStream(outFileName);
    InputStream myInput = context.getAssets().open(DATABASE_NAME);

    byte[] buffer = new byte[1024];
    int length;
    while ((length = myInput.read(buffer)) > 0) {
      myOutput.write(buffer, 0, length);
    }
    myInput.close();
    myOutput.flush();
    myOutput.close();
  }


  //Open Database
  public void openDatabase() throws SQLException {
    String PATH = DATABASE_PATH + DATABASE_NAME;
    myDataBase = SQLiteDatabase.openDatabase(PATH, null, SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE);
  }

  //for insert data into database


  public void insertCustomer(String customer_id, String email_id, String password, String description, int balance_amount) {
    try {
      openDatabase();
      SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
      ContentValues contentValues = new ContentValues();
      contentValues.put("customer_id", customer_id);
      contentValues.put("email_id", email_id);
      contentValues.put("password", password);
      contentValues.put("description", description);
      contentValues.put("balance_amount", balance_amount);
      db.insert(TABLE_NAME, null, contentValues);
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }


  public ArrayList<ModelCreateCustomer> getLoginIdDetail(String email_id, String password) {

    ArrayList<ModelCreateCustomer> result = new ArrayList<ModelCreateCustomer>();
    //boolean flag = false;
    String selectQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_NAME + " WHERE email_id='" + email_id + "' AND password='" + password + "'";

    try {
      openDatabase();
      Cursor cursor = myDataBase.rawQuery(selectQuery, null);
      //cursor.moveToFirst();


      if (cursor.getCount() > 0) {
        if (cursor.moveToFirst()) {
          do {
            ModelCreateCustomer model = new ModelCreateCustomer();
            model.setId(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex("id")));
            model.setCustomerId(cursor.getString(cursor.getColumnIndex("customer_id")));
            model.setCustomerEmailId(cursor.getString(cursor.getColumnIndex("email_id")));
            model.setCustomerPassword(cursor.getString(cursor.getColumnIndex("password")));
            model.setCustomerDesription(cursor.getString(cursor.getColumnIndex("description")));
            model.setCustomerBalanceAmount(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex("balance_amount")));

            result.add(model);
          }
          while (cursor.moveToNext());
        }
        Toast.makeText(context, "Login Successfully", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }

//      Log.e("Count", "" + cursor.getCount());
      cursor.close();
      myDataBase.close();
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }


    return result;
  }

  public void updateCustomer(String id, String email_id, String description, int balance_amount) {

    try {
      openDatabase();
      SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
      ContentValues contentValues = new ContentValues();
      contentValues.put("email_id", email_id);
      contentValues.put("description", description);
      contentValues.put("balance_amount", balance_amount);

      db.update(TABLE_NAME, contentValues, "id=" + id, null);

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }
}
 

Customer.class

 public class Customer extends AppCompatActivity{
 private DatabaseMyHandler mydb;
 @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_customer);

    mydb = new DatabaseMyHandler(CreateCustomerActivity.this);
 mydb.insertCustomer("1", "[email protected]", "123", "test", 100);

  }

}
 

1DBo 'da bug├╝n g├╝n├╝m├╝ze Hayat listesi eklemek ve t├╝m yap─▒lacaklar listesini almak i├žin basit bir veritaban─▒ ├Ârne─či.

 public class MyDatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {

// Logcat tag
private static final String LOG = "DatabaseHelper";

// Database Version
private static final int DATABASE_VERSION = 1;

// Database Name
private static final String DATABASE_NAME = "SQLiteDemoDB";

// Table Names
private static final String TABLE_TODO = "todos";

// column names
private static final String KEY_ID = "id";
private static final String KEY_CREATED_AT = "created_at";
private static final String KEY_TODO = "todoDescr";

// *********************************************************************************************
public MyDatabaseHelper(Context context) {
  super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
}

@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {

  db.execSQL(CREATE_TABLE_TODO);


}

// Upgrading database **************************************************************************
@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
  // Drop older table if existed
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_TODO);


  // Create tables again
  onCreate(db);
}

// Creating Table TABLE_TEAM
String CREATE_TABLE_TODO = "CREATE TABLE " + TABLE_TODO + "("
    + KEY_ID + " integer primary key autoincrement, "
    + KEY_TODO + " text, "
    + KEY_CREATED_AT + " text" + ")";


// insert values of todo
public boolean InsertTodoDetails(String todo, String createdAt) {
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  ContentValues contentValues = new ContentValues();
  contentValues.put(KEY_TODO, todo);
  contentValues.put(KEY_CREATED_AT, createdAt);


  long rowInserted = db.insert(TABLE_TODO, null, contentValues);
  db.close();
  return true;
}


// Select values of todo
public Cursor GetAllTodoDetails() {
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();


  String query = "SELECT * FROM " + TABLE_TODO;
  Cursor mcursor = db.rawQuery(query, null);

  if (mcursor != null) {
    mcursor.moveToFirst();
  }

  return mcursor;

}}
 

Faaliyetim Kayd─▒ kaydetmek ve almak i├žin.

 public class MyDbActivity extends AppCompatActivity {

  @Bind(R.id.edt_todo)
  EditText edtTodo;
  @Bind(R.id.btn_save)
  Button btnSave;

  MyDatabaseHelper db;
  @Bind(R.id.btn_getTodo)
  Button btnGetTodo;


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_my_db);
    ButterKnife.bind(this);

// creating database object
    db = new MyDatabaseHelper(this);


  }

  @OnClick(R.id.btn_save)
  public void onViewClicked() {


    String datetime = "";
    try {
      SimpleDateFormat dateformat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
      datetime = dateformat.format(new Date());
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

    db.InsertTodoDetails(edtTodo.getText().toString().trim(), datetime);

  }

  @OnClick(R.id.btn_getTodo)
  public void onGetTodoClicked() {
    String todos = "";
    Cursor TodoList = db.GetAllTodoDetails();
    if (TodoList.moveToFirst()) {
      do {
        if (todos.equals("")) {
          todos = TodoList.getString(TodoList.getColumnIndex("todoDescr"));

        } else {
          todos = todos + ", " + TodoList.getString(TodoList.getColumnIndex("todoDescr"));
        }
        // do what ever you want here
      } while (TodoList.moveToNext());
    }
    TodoList.close();
    Toast.makeText(this, "" + todos, Toast.LENGTH_SHORT).show();

  }
}
 

0